Beleidsinformatie Assen

Beleid & regelgeving - in het kort

Wat zijn de plannen, tot 2025 en na 2025?

Het college van B&W heeft in 2020 het besluit genomen om een zero-emissie zone (ZE zone) in te voeren in Assen. Deze zal naar waarschijnlijkheid hetzelfde gebied bestrijken als het huidige venstertijdengebied.

Daarbij gelden de volgende kenmerken:

  • De ZE zone treedt per 1 januari 2025 in werking
  • Deze geldt voor al het bestel- en vrachtverkeer
  • Deze geldt voor het gehele voetgangersgebied in de binnenstad
  • En hanteert dezelfde regels als vastgelegd in de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek 

Het invoeren van de ZE-zone kent een gefaseerde aanpak:

  • In 2021: Brede herijking van de regels in het voetgangersgebied in samenspraak met ondernemers en vervoerders
  • Eerste helft 2022: Handhaving van de huidige regelgeving met behulp van ANPR camera’s
  • 2022-2023: Mogelijk privileges voor schoon vervoer
  • 2025: Inwerkingtreding ZE-zone
  • Overgangstermijn bestel (2028) en vracht (2030) conform landelijke uitvoeringsagenda stadslogistiek


Wat is het venstertijdengebied?

Zie kaart

Toegangs- en ontheffingenbeleid (nu, straks, na 2025)
Het laden en lossen van goederen in het voetgangersgebied in het centrum is alleen toegestaan op de volgende tijden:

Maandag – donderdag:
7.00 uur – 13.00 uur en 17.30 uur – 20.00 uur

Vrijdag:
7.00 -13.00 uur

Zaterdag:
7.00 – 11.00 uur


Ontheffingen
Het is mogelijk om incidenteel een ontheffing aan te vragen. Dit kan door contact op te nemen met de gemeente.  Voor meer informatie klik hier 

Op dit moment loopt een traject om zowel het toegangsbeleid en het ontheffingenbeleid te herijken.
Klik hier voor meer informatie

kaart assen

Subsidies

Benieuwd naar subsidieregelingen die voor u of uw bedrijf van toepassing kunnen zijn? Via de volgende link vindt u meer informatie: