Beleidsinformatie Leeuwarden

Beleid & regelgeving - in het kort

Wat zijn de plannen, tot 2025 en na 2025?

Het is volgens de gemeente Leeuwarden noodzakelijk om de gewenste transitie naar schone logistiek te faciliteren. De gemeente Leeuwarden omarmt dan ook de landelijke ambitie om tot verduurzaming van de stadslogistiek te komen.

Wij streven daarom naar zero emissie logistiek in de binnenstad. Momenteel verkent de gemeente Leeuwarden hoe zij de transitie naar zero emissie stadslogistiek het beste kunnen faciliteren.

Daarbij is het van belang om nader inzicht te krijgen in de impact die een ZE-Zone gaat hebben op ondernemers en de gemeentelijke bedrijfsvoering. De gemeente Leeuwarden is hierover met de verschillende stakeholders in gesprek. Leeuwarden zet vooralsnog vooral in op een autoluwe binnenstad.

Wat is het venstertijdengebied?

Zie kaart

Toegangs- en ontheffingenbeleid (nu, straks, na 2025)
Het toegangsbeleid is recent geactualiseerd en is ruimhartig voor ondernemers en bewoners in de voetgangerszone en de autoluwe gebieden in de binnenstad en een aantal andere groepen. En tegelijkertijd streng voor onnodig verkeer.

Bewoners, ondernemers (en leveranciers) moeten bij hun pand kunnen komen en hebben 24/7 toegang. Bezoekers parkeren buiten de autoluwe gebieden en voetgangersgebieden. Leveranciers mogen alleen tijdens venstertijden laden en lossen.

De venstertijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 07.30 uur tot 12.00 uur.
Ook specifieke doel groepen hebben toegang tot de voetgangerszone en de autoluwe gebieden in de binnenstad, waaronder nood- en hulpdiensten, taxi’s, zorgpersoneel, hotelgasten die inchecken, et cetera. Zij kunnen met een ontheffing ook buiten de venstertijden binnen rijden. Het is bij uitzondering mogelijk dat ook andere groepen toegang krijgen met een ontheffing. Dat is altijd op aanvraag en maatwerk. Momenteel verkennen we hoe we bij een toekomstige invoering van een ZE-zone omgaan met het bestaande toegangsbeleid.

Voor meer informatie, ga naar:
https://www.leeuwarden.nl/nl/autoluwe-binnenstad of https://www.werkslimreisslim.nl/project/duurzame-stadsdistributie/

kaart-leeuwarden

Subsidies

Benieuwd naar subsidieregelingen die voor u of uw bedrijf van toepassing kunnen zijn? Via de volgende link vindt u meer informatie: