Beleidsinformatie Groningen

Beleid & regelgeving - in het kort

Wat zijn de plannen, tot 2025 en na 2025?

Meer ruimte voor jou! In een schone en veilige binnenstad. Dát is wat de gemeente Groningen wil bereiken. Maar we merken dat het steeds voller wordt in de binnenstad. Dat betekent dat we slim moeten omgaan met de ruimte die er is. De gemeente Groningen neemt allerlei maatregelen. Een aantal gaat over het terugdringen van het vracht- en bestelauto’s in de binnenstad. En het logistieke verkeer dat er nog wel rijdt moet schoner en zuiniger. Daarvoor komen er strengere regels voor de bevoorrading van winkels, bedrijven en horeca. Want minder vracht- en bestelauto’s betekent meer ruimte voor voetgangers en fietsers in een mooie, levendige binnenstad.

Met deze visie geeft de gemeente Groningen invulling aan het nationale Klimaatakkoord waarin in 2019 met zo’n veertig andere gemeenten is afgesproken dat in 2025 een zero-emissiezone ingesteld wordt voor de besparing van één Megaton CO2 per jaar.

Dit kent voor de gemeente Groningen de volgende fasering:

  • Vanaf 2021 actualiseren en digitaliseren van het ontheffingenbeleid;
  • Vanaf 2022 uitbreiding van het venstertijdengebied;
  • Vanaf 2022 plaatsing van camera’s bij de ingangen van het venstertijdengebied;
  • Vanaf 2022 strengere vestigingsregels voor ondernemingen in de binnenstad die overdag veel verkeer aantrekken;
  • Vanaf 2025 instellen zero-emissiezone voor vracht- en bestelauto’s.


Wat is het venstertijdengebied?

Zie het roze gedeelte van de kaart

Toegangs- en ontheffingenbeleid (nu, straks, na 2025)

  • De venstertijden nu: 05:00 – 12:00
    (tussen 05:00 en 07:00 alleen stille voertuigen)
  • Mogelijk in de toekomst van 05:00 tot 11:00.
  • In 2025 wordt de zero-emissiezone voor bestel- en vrachtverkeer van kracht. Voor deze zone geldt dezelfde begrenzing als voor het venstertijdengebied.


Klik hier voor meer informatie over het beleid in de gemeente Groningen!

kaartje-groningen

Subsidies

Benieuwd naar subsidieregelingen die voor u of uw bedrijf van toepassing kunnen zijn? Via de volgende link vindt u meer informatie: