De slimme logistiek van Noord-Nederland

Beleidsinformatie steden Noord-NL

Er gaat de komende jaren, en zeker na 2025, wat veranderen in verschillende binnensteden. Dit kan wat betekenen voor u en/of uw bedrijf. Bekijk hier per stad wat de nu geldende regels zijn m.b.t. logistiek verkeer en wat ze worden na 2025.
Voor informatie over subsidiemogelijkheden klik hier

Slim en Groen onderweg

In Noord-Nederland zorgt de sector verkeer en vervoer ieder jaar voor een CO₂-uitstoot van 3,67 miljoen ton (ca. 20% van de totale CO₂-uitstoot in Noord-Nederland). Noord-Nederland wil de mobiliteit versneld verduurzamen om de CO₂-uitstoot te verminderen. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden werken hierin samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ambitie
Het Noorden is in 2035 klaar voor een toekomst zonder CO₂-uitstoot. In 2035 of eerder zijn de voorwaarden – binnen de invloedssfeer van partijen – aanwezig om de mobiliteit binnen de regio volledig emissievrij te maken.

Op het gebied van logistiek is er erg veel gaande en heeft het meerwaarde om samen te werken. De stad Groningen, Leeuwarden en Assen hebben de ambitie neergelegd om in 2025 zero emissie binnensteden te zijn, en ook elders worden doelen gesteld om de logistiek in binnensteden slimmer en schoner te maken. Maar er lopen meer projecten en pilots in de regio, en logistiek beperkt zich niet tot de binnensteden. Ook daarbuiten ligt er een opgave om de goederenstromen schoner en slimmer te verzorgen.

Er is behoefte aan een platform waarop kennis wordt gedeeld en we van elkaar kunnen leren. Niet alleen in de Regio Groningen-Assen, maar in heel Noord Nederland, en wellicht nog verder.

De website van Logistiek Noord voorziet hier in een behoefte om ervaringen met elkaar te kunnen delen en als een platform elkaar te kunnen vinden op het gebied van slimme logistiek.

Nieuws

In the spotlight

Meedoen!

Deze website is in ontwikkeling en moet groeien door (succes)verhalen van iedereen die met het verslimmen van logistiek in Noord-Nederland bezig is. Deel hier ook úw verhalen zodat anderen zich er door kunnen laten inspireren.