Onderzoek & documenten

Hier kunt u diverse documenten downloaden die te maken hebben met Logistiek Noord.

Afbeelding modal shift panteia

Kansen voor een modal shift in Noord-Nederland

Er is in samenwerking met Panteia een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor een modal shift in Noord-Nederland. Welke mogelijkheden liggen er om vrachtverkeer van de weg naar het spoor of water te verplaatsen, en zo duurzamer goederen te transporteren? Wat is er voor nodig

Lees verder »

Uitvoeringsagenda Stadslogistiek

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 in dertig tot veertig grotere gemeenten middelgrote zero-emissiezones voor stadslogistiek worden ingevoerd. In de uitvoeringsagenda Stadslogistiek spreken partijen verschillende uitgangspunten af voor de voorbereiding en de invoering van deze zero-emissiezones, in lijn met de afspraken in het

Lees verder »
Foto cargoship

Uitvoeringsagenda Logistiek Noord-Nederland

De drie noordelijke provincies en grote steden in Noord-Nederland slaan de handen ineen om de logistiek in het Noorden schoner, slimmer en efficiënter te maken. De drie provincies en de steden Leeuwarden, Groningen, Emmen en Assen hebben de ‘Agenda Logistiek Noord-Nederland‘ opgesteld, welke in het

Lees verder »
dasboard

Factsheets: Verdieping Logistiek

Structurele dataverzameling is nodig om de binnenstedelijke logistiek beter in kaart te kunnen brengen. De SAC Groningen heeft in samenwerking met Regio Groningen-Assen een beeld geschetst van de logistieke stromen in de binnensteden van Noord-Nederland. Het onderzoek laat de urgentie van structurele dataverzameling zien.  

Lees verder »

Onderzoek SAC: Inventarisatie Logistiek Noord-Nederland

De Student Advies Commissie (SAC) Groningen heeft in samenwerking met Regio Groningen-Assen het logistieke landschap van Noord-Nederland in kaart gebracht. Met de gegevens van het CBS, Transport en Logistiek Nederland, het Nationaal Dataportaal Wegverkeer en verschillende overheden uit Noord-Nederland zijn de regionale goederenstromen inzichtelijk gemaakt.

Lees verder »