Hele Groningse binnenstad naar nul uitstoot in 2022?

Laden en lossen mag vanaf 2022 alleen nog ’s ochtends in de binnenstad. In 2025 mag het verkeer dat bijvoorbeeld goederen bezorgt of afval ophaalt, geen CO2 en stikstof meer uitstoten. Dat wil het gemeentebestuur. Zijn het goede ideeën?

Wat Eric Bos betreft wel. Bos is de voorzitter van de Groningen City Club (GCC), de vereniging voor alle ondernemers in de binnenstad. „We willen in Nederland in 2050 de CO2-uitstoot naar nul hebben”, constateert hij, „en dan kun je beter vooroplopen dan op het laatste moment heel stringente maatregelen moeten nemen.”

Welke maatregelen wil de gemeente precies nemen? De definitieve Visie Stadslogistiek, zoals dat in gemeentejargon heet, is pas in oktober klaar. Maar wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) kondigde afgelopen woensdag al twee concrete ideeën aan. Eén: het venstertijdengebied uitbreiden.

In het venstertijdengebied mogen alleen goederen worden opgehaald of afgeleverd tussen 5 uur ’s morgens en 12 uur ’s middags. Nu geldt dat nog voor enkele straten rond de Grote Markt en de Vismarkt, maar vanaf 2022 komt daar de hele binnenstad binnen de diepenring bij, plus het winkelgebied Westerhaven.

„De bedoeling is om de druk op de binnenstad ’s middags te verlichten”, legt wethouder Broeksma uit. „En voetgangers en fietsers meer ruimte geven.” Klinkt mooi, maar verplaats je zo het drukteprobleem niet naar de ochtend? Eric Bos denkt dat het wel losloopt. „Zo’n 70 procent van de binnenstadsbezoekers komt ’s middags.” Dan kan het laden en lossen dus mooi op de rustigere ochtend.

De gemeente plaatst camera’s met ANPR-technologie:automatic number plate recognition . Overtreedt iemand de venstertijdenregeling, dan legt die camera z’n nummerbord vast. In de Poelestraat, Peperstraat en Brugstraat is al een proef gedaan met die camera’s; een goede zaak, vindt Bos. „Goede communicatie en uitgebreid testen is belangrijk als je dit wilt uitvoeren.”

Voor idee nummer twee geldt dat al helemaal. Vanaf 2025 wil de gemeente dat alle stadslogistiek, ook weer binnen de diepenring en op de Westerhaven, zero emission is. ‘Stadslogistiek’ betekent hier al het verkeer dat geen personenvervoer is. En zero emission betekent, nou ja, nul uitstoot. Bevoorrading, afvalinzameling, evenementenverkeer: dat moet allemaal elektrisch of per fiets.

„Dat wordt wel een uitdaging”, verwacht Bos. „Vooral elektrische vrachtwagens.” Hij hoopt op een flinke lobby van de gemeente en vervoersbedrijven richting Den Haag. „Een ambitie hebben is leuk, maar die moet je wel faciliteren. De overheid zou met een stimuleringsregeling kunnen komen voor elektrisch vrachtverkeer. Misschien kan een vervoerder dan eerder z’n wagens vervangen.”

Bos wijst ook op het belang van hubs : centrale plekken aan de rand van de binnenstad waar goederen gedropt worden om daarna elektrisch of per fiets naar de eindbestemming te worden gebracht. „Hoe eerder je anticipeert op wat ons te wachten staat, hoe beter.”

Broeksma benadrukt dat de gemeente ondernemers en vervoerders ruim de tijd geeft om hun logistiek op orde te brengen. Van 26 maart tot 7 mei zijn er inspraakbijeenkomsten voor alle bewoners, ondernemers en vervoerders die door de plannen worden geraakt.

Bron: Dagblad van het Noorden
Auteur: Thereza Langeler