Cameratoezicht in binnenstad Assen neemt toe in 2020

Eind 2016 is gemeente Assen met een pilot gestart, waarbij op de Brink – de centrale, groene ruimte in de oude binnenstad van Assen – camera’s zijn geplaatst. Op deze manier is er geëxperimenteerd met elektronische kentekenregistratie. Na evaluatie van het project zijn er plannen om het cameratoezicht verder uit te breiden.

Pilot
De aanleiding voor de pilot is simpel volgens Thomas Otterman van  gemeente Assen, die als projectmanager trekker van het uitvoeringsprogramma mobiliteit is:  “De Brink werd een voetgangersomgeving, maar voertuigen bleven door het gebied rijden. Zodoende zijn we een pilot gestart, waarbij we camera’s en waarschuwingsborden hebben geplaatst om de regels in het gebied beter te kunnen handhaven.” Zogeheten ANPR-camera’s houden gedurende de pilot bij welke auto’s het voetgangersgebied betreden. Op verschillende plekken op de Brink staan borden die aangeven dat het een autoluw gebied is, aangevuld met diverse waarschuwingen voor cameratoezicht. Op deze manier hoopt de gemeente dat dit gedeelte van het centrum van Assen zowel aantrekkelijker als veiliger wordt. En schoner, vanwege een afname in het aantal verkeersbewegingen.

Boetefuik
Het gebied blijkt tijdens de start van de pilot een ongekende boetefuik. In december 2016 worden er bijna duizend automobilisten bekeurd. Dit aantal neemt flink af naarmate de maanden en jaren vorderen, gedragen door extra maatregelen vanuit de gemeente om bestuurders tijdig te alarmeren. Op basis van de evaluatie van de pilot in 2018 heeft Gemeente Assen aangegeven elektronische kentekenregistratie te willen uitbreiden naar het gehele voetgangersgebied. Otterman: “Het effect was groot. Het aantal overtreders is behoorlijk afgenomen. Daarbij hebben we wel kritisch gekeken naar de borden en naar de noodzaak tot het uitdelen van boetes. In beginsel hadden mensen geregeld geen weet van hun overtreding.” Wethouder Harmke Vliegt grijpt zodoende gedurende de pilot in. De entree van de Brink krijgt verhoogde drempels, er komen witte strepen op de weg én er worden extra borden geplaatst. Onwetende overtreders kunnen in beroep gaan tegen hun boete en zien deze regelmatig gehalveerd worden of komen te vervallen.

Extra camera’s
Op dit moment is de gemeente aan het onderzoeken waar de extra camera’s precies geplaatst moeten worden. De positionering is zoals eerder aangegeven afhankelijk van de grootte van het kernwinkelgebied, rekening houdend met de eventuele komst van een zero-emissie zone. Ook wordt er goed gekeken of de huidige beleidsregels toereikend zijn voor het werken met cameratoezicht. Otterman afsluitend: “De ambitie is om de camera’s in de loop van 2020 te plaatsen, binnen het huidige voetgangersgebied. Formeel is echter nog niets vastgelegd.” Deze camera’s worden overigens enkel gebruikt worden voor het handhaven van juist gebruik van toegang tot de binnenstad. Ze staan los van de camera’s die worden toegepast voor handhaving van de openbare ruimte in het kader van het veiligheidsbeleid.