Convenant duurzame stadslogistiek verder aangescherpt

Onderleiding van voorzitter Erik Regterschot hebben op 31 oktober 2018 alle betrokken partijen het Convenant duurzame stadslogistiek Groningen ondertekend. In dit convenant is vastgelegd hoe we tot 2025 samen gaan werken aan de verduurzaming van stadslogistiek in Groningen. Wethouder Paul de Rook gaf in zijn welkomstwoord aan trots te zijn op de samenwerking die is zijn aangegaan en de gezamenlijke ambitie die we in een actiegerichte aanpak in het convenant hebben vastgelegd.