IMG_6805

Gele steentjes, groen gelegd!

Op 29 juni start in Groningen een pilot voor duurzame bouwlogistiek. EVoltify en Avitec gaan in samenwerking met Neroa en gemeente Groningen elektrisch bouwmachines mobiel opladen.

Avitec is het bouwbedrijf dat de alom bekende ‘gele steentjes’ in de binnenstad van Groningen vervangt. Een van de belangrijkste winstpunten bij de gunning van de aanbesteding was de duurzaamheid. Zij doen hun klussen met bijna uitsluitend elektrisch aangedreven materieel. Deze machines hebben echter twee uitdagingen. Door de accuduur konden de machines maximaal vijf uur per dag gebruikt worden en het opladen moest in de nacht op het depot in Euvelgunne van Avitec gebeuren. Met de mobiele opladers van EVoltify is het mogelijk deze machines op de bouwplaats op te laden, zonder dat hier een laadpaal voor geïnstalleerd hoeft te worden. Dit vermindert het vervoer elke dag van de bouwplaats naar het depot, en kan de inzet van de machines verhogen. Doordat er minder én schonere vervoersbewegingen worden gemaakt, is er sprake van minder overlast in de binnenstad van Groningen.

Deze pilot is een mooi voorbeeld van hoe je logistieke bewegingen kunt verduurzamen én kunt verminderen, en draagt daarmee in positieve zin bij aan de ambitie van de gemeente Groningen om de binnenstadlogistiek in 2025 emissievrij te hebben.