Laden en lossen in binnenstad en Westerhaven vanaf 2022 alleen in ochtend

Met ingang van 1 januari 2022 wil het college van B&W het venstertijdengebied voor laden en lossen in de binnenstad uitbreiden. De venstertijden gaan gelden voor alle straten binnen de Diepenring en bij winkelgebied De Westerhaven. Dat betekent dat vracht- en bestelverkeer hier in 2022 na de ochtend niet meer mag rijden. Dit gebied wordt ook de zone waarin vanaf 1 januari 2025 alleen nog uitstootvrij vracht- en bestelverkeer is toegestaan. Deze maatregelen zorgen voor schoner en minder verkeer in de binnenstad en voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

In delen van de binnenstad zoals in de Herestraat gelden al jarenlang venstertijden. Vracht- en bestelverkeer mag deze straten alleen tussen 05.00 uur en 12.00 uur inrijden. Buiten deze tijden is een ontheffing nodig. In andere straten is deze beperking er niet. Vanaf 2022 gelden in de hele binnenstad overal dezelfde regels voor laden en lossen. In dit gebied mogen vanaf 2025 bovendien alleen nog vrachtwagens, busjes of bestelauto’s op elektriciteit of waterstof rijden. Dit geldt onder andere voor de bevoorrading van winkels en horeca, afvalinzameling en voor bouw-, klus-, evenementenverkeer.

Cameratoezicht
Om de naleving van de venstertijden en later ook het gebruik van uitstootvrij bevoorradingsverkeer te controleren, wil het college vanaf 2022 camera’s inzetten die automatisch kentekens registreren. De camera’s kunnen bijvoorbeeld bij de bruggen over de Diepenring komen. Er loopt op dit moment al een proef met cameratoezicht in de Brug-, Peper- en Poelestraat. De evaluatie van deze proef, komende zomer, vormt de basis voor de verdere inzet van cameratoezicht. De inzet van camera’s wordt opgenomen in het privacy-register van de gemeente Groningen en voldoet aan de eisen van de AVG. De camera’s registreren geen personen en maken ook geen opnames van personen.

Gevolgen
De nieuwe regels zijn opgenomen in de visie ‘Ruimte voor Zero Emissie Stadslogistiek’ en hebben gevolgen voor de ondernemers en vervoerders in de binnenstad. Bijvoorbeeld bij het plannen van de bevoorrading en bij investeringen in hun wagenpark. Het college zorgt voor een informatiecampagne met bijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en vervoerders zodat dat alle partijen zich goed op de nieuwe regelgeving kunnen voorbereiden. Ook komt er een landelijke overgangsregeling voor bepaalde (vracht)wagens. Het college gaat de precieze begrenzing van de gebieden, de inzet van camera’s en de ontheffingsregeling de komende jaren samen met de klankbordgroep Stedelijke Logistiek verder uitwerken.

Bron: Gemeente Groningen