Leeuwarden maakt binnenstad aantrekkelijker met slimme en schone bevoorradingslogistiek

Op dinsdag 24 september 2019 heeft de wethouder Friso Douwstra namens de gemeente Leeuwarden de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Een ambitie die ondersteund wordt door het bedrijfsleven. Met deze ondertekening omarmt de gemeente de ambitie om stadslogistiek te verduurzamen en op korte termijn concrete stappen daartoe te zetten. Royal HaskoningDHV is door de gemeente Leeuwarden gevraagd voor de procesbegeleiding.

Veranderende gebruik van stadscentrum
De gemeente speelt daarmee in op het veranderende gebruik van de binnenstad. Bezoekers kwamen vooral naar de binnenstad voor hun boodschappen. Nu komen ze ook steeds meer voor een terrasje, een museum of het bekijken van de stad. Er is daardoor steeds meer logistiek verkeer zoals pakketbezorging, bevoorrading van de horeca en het aanleveren van materiaal voor bouwactiviteiten.

“Voor de 30-40 grootste steden van Nederland geldt dat ze in 2025 een Zero Emissie Zone moeten hebben. Wij begeleiden veel steden in het proces hier naartoe. Door deze opgave te verbinden aan de ambitie om het aantal vervoersbewegingen in de binnenstad te verminderen én de binnenstad aantrekkelijker te maken, zorgen we voor draagvlak voor deze uitdaging. Juist in Leeuwarden, maar bijvoorbeeld ook in Groningen, merken we dat veel initiatieven met deze aanpak juist van onderop ontstaan”, aldus Klaas Yde Haarsma.

Minder autobezoeken en schone bevoorrading
In aanwezigheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de gemeente Leeuwarden deze ochtend haar plannen gepresenteerd. Leeuwarden is een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers en wil dat blijven door meer bezoekers te trekken en door te zorgen voor minder autobezoeken en schone bevoorrading in de binnenstad in 2025. Om dit te realiseren zijn door samenwerking van bedrijven al veel initiatieven gestart die de binnenstad aantrekkelijker maken, een kenmerkende aanpak voor Leeuwarden.

“Het aantal vervoersbewegingen neemt toe in Leeuwarden. We denken na over hoe we daarmee moeten omgaan. Hoe kunnen we de vervoersbewegingen verminderen en de stad leefbaar houden? Dat doen we niet alleen als gemeente, maar als gemeenschap. Het zijn vooral de bedrijven zélf die het doen. De gemeente helpt daar graag in mee”, aldus wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden.

 

Bron: https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/nieuws/nieuwsberichten/leeuwarden-maakt-binnenstad-aantrekkelijker-met-slimme-en-schone-bevoorradingslogistiek/10139