Noord-Nederland: samen staan we sterker

Begin 2019 is Leeuwarden samen met Groningen, Assen en Súdwest-Fryslân een SPES-project gestart, waarin ze een verdieping hebben gemaakt in het verkrijgen van inzicht in lokale goederenstromen en de omvang van zero emissie zones. Gezamenlijk hebben zij het plan Slimme duurzame mobiliteit opgesteld. Hierin zijn de ambities opgenomen hoe Noord-Nederland in 2035 emissievrij wil zijn en aan de slag te gaan met zero emissie zones.

De ambitie is om in 2025 een zero emissie zone te realiseren. Hayo van der Meer, adviseur verkeer en vervoer gemeente Leeuwarden: “We proberen het proces richting duurzamere stadslogistiek zo efficiënt mogelijk in te richten. Denk hierbij aan gezamenlijke gesprekken met een bezorgdienst die in meerdere gemeenten werkzaam is, het inrichten van handhaving en het aanvragen van financiële ondersteuning. Gezamenlijk staan we namelijk op sommige punten echt sterker. Op deze manier maken we de stappen richting 2025 (zero emissie zones) voor iedereen duidelijker en kunnen we sneller meters maken. SPES helpt ons bij kennisuitwisseling en bij het leggen van contact met andere gemeenten.”

Samenwerken hoog in het vaandel
Ook de samenwerking met ondernemers staat bij de gemeente Leeuwarden hoog in het vaandel. Daarom organiseerde Leeuwarden in het voorjaar van 2019 een grote bijeenkomst voor de vervoerders, ondernemers en andere belanghebbenden binnen de gemeente Leeuwarden. Tijdens deze bijeenkomst stond de volgende vraag centraal: “Welke stappen zijn er nodig om in 2025 een zero emissie zone te hebben en hoe kunnen we jullie daarbij ondersteunen?” Van der Meer licht toe: “Als gemeente nemen wij een faciliterende rol aan, denk hierbij aan het instellen van ruimere venstertijden voor zero emissie. Wij vinden het belangrijk dat de ondernemers zelf daar op in spelen om uiteindelijk gezamenlijk naar onze doelen toe te werken. De ondernemers reageerden hier erg enthousiast op. We werken uiteindelijk samen toe naar een aantrekkelijke en groene binnenstad met minder verkeersbewegingen. De binnenstadmanager heeft hierin een belangrijke rol in Leeuwarden. Hij vertegenwoordigt de ondernemers vanuit de stad bij ons aan tafel. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn of haar bedrijf gezond kan houden.”

Leeuwarden logistieke hub voor de Waddeneilanden
In Leeuwarden worden producten en pakketjes die naar Terschelling moeten worden vervoerd efficiënt gebundeld door het bedrijf Transport Service Terschelling (TST). Op deze manier hoeven minder voertuigen de oversteek te maken en wordt er op het eiland zelf tijdswinst behaald bij het sorteren en herverdelen van de pakketten. “Het efficiënt bundelen van logistieke stromen op één plek, zodat er zo min mogelijk transportbewegingen nodig zijn is voor veel steden een complexe opgave. Dit vanwege de vele verschillende transporteurs die opereren op de logistieke markt, die ieder hun eigen voorwaarden, afspraken en werkwijze hebben. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het al kan”

Bron: https://www.greendealzes.nl/noord-nederland-samen-staan-we-sterker/