Foto cargoship

Noord-Nederland slaat de handen ineen voor een emissievrije regio in 2035

De drie noordelijke provincies en grote steden in Noord-Nederland slaan de handen ineen om de logistiek in het Noorden schoner, slimmer en efficiënter te maken. De drie provincies en de steden Leeuwarden, Groningen, Emmen en Assen hebben de ‘Agenda Logistiek Noord-Nederland‘ opgesteld, welke in het BO MIRT van 2020 is vastgesteld. Hierin staan concrete stappen en projecten die bij moeten dragen aan een zero-emissie Noord-Nederland in 2035. Ook andere steden en gemeenten worden uitgenodigd om aan te haken.

In het programma ‘Slim en Groen onderweg’, wordt de komende jaren langs 13 actielijnen toegewerkt naar een emissievrij Noord-Nederland. Eén daarvan is logistiek. In de Agenda Logistiek Noord-Nederland, waar eind 2020 mee is ingestemd door de verschillende betrokken overheden, zijn diverse projecten en pilots opgenomen die minder en schonere logistieke kilometers faciliteren en stimuleren. Hierbij is niet alleen gekeken naar de wensen van de overheden: Er is ook gesproken met ondernemers, brancheorganisaties en kennisinstellingen over de kansen en uitdagingen die zij zien.

Een voorbeeld van de acties die in 2021 worden uitgevoerd of opgestart, is het harmoniseren van het toegangs- en ontheffingenbeleid. Dit heeft als meerwaarde dat voor ieder zelfde soort type stad eenzelfde beleid geldt zodat er duidelijkheid kan worden geboden aan zowel overheden en ondernemers als aan leveranciers. Daarnaast worden er pilots uitgevoerd met pakketkluizen op bijvoorbeeld hubs, ANPR camera’s in binnensteden (slimme camera’s met kentekenregistratie) en worden de kansen maar ook de wensen vanuit logistieke partijen verkend t.a.v. de inzet van waterstof en elektrische logistieke voertuigen in Noord-Nederland. Parallel hieraan zijn de drie noordelijke hoofdsteden ook al bezig met hun eigen ambities t.a.v. de zero-emissie binnenstad.

‘Samenwerken om krachtiger te zijn’

Noord-Nederland is het eerste landsdeel waarvoor overheden gezamenlijk een logistieke agenda hebben opgesteld. Logistiek is immers een sector en activiteit die zich per definitie niet aan grenzen houdt. De noordelijke samenwerking op het logistieke vlak is bijzonder en is ook in Den Haag opgevallen. Gert Jan Prummel, secretaris van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek zegt hierover: “Overheden in Noord-Nederland hebben de opgave breed opgepakt. Ze willen juist samenwerken om krachtiger te zijn. Groningers, Friezen en Drenten zijn doorgaans behoorlijk verschillend, maar hierin is hun visie gelijk. Ze kijken niet alleen naar Den Haag, maar ook naar elkaar én over de grens.”