Samenwerking grote werkgevers Leeuwarden Verduurzaming Logistiek

Achmea, Rabobank, Belastingdienst, Veiligheidsregio Fryslân, Aegon en de gemeente Leeuwarden zijn een samenwerking gestart om hun facilitaire logistieke stromen te verduurzamen. Zij hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar deze stromen. Dit onderzoek naar ‘wat komt binnen en wat gaat er uit’ leidde tot enkele opvallende inzichten en concrete vervolgstappen. De bedrijven gaan nu met elkaar in gesprek over hoe zij hun afvallogistieke stromen kunnen verduurzamen. Daarnaast onderzoeken zij de mogelijkheden om hun leveringen te bundelen door gebruik te maken van een gezamenlijke hub. Enkele andere organisaties hebben ook al hun interesse getoond.

Bron: https://www.werkslimreisslim.nl/2019/07/29/samenwerking-5-grote-bedrijven-leeuwarden-verduurzaming-facilitaire-logistiek/