Zwanestraat (1)

Succesvolle pilot voor duurzame pakketbezorging in Groningse binnenstad

Emissievrij bezorgen van pakketten met licht elektrische vrachtvoertuigen? Dat is afgelopen september in de Groninger binnenstad getest door PostNL en de gemeente Groningen. Doel van de pilot was ervaring opdoen met de voor- en nadelen van de elektrische cargo bike met elektrische aanhanger in dichtbebouwd gebied. Ook werd gekeken naar de impact van dit logistieke concept op de leefbaarheid van de Groningse binnenstad voor bewoners en winkelend publiek. PostNL probeert in diverse steden verschillende LEVV (licht elektrische vrachtvoertuigen) uit om te onderzoeken welke geschikt zijn voor pakketbezorging in binnensteden.

PostNL heeft de ambitie om in 2025 in 25 binnensteden uitstootvrij te bezorgen. Daarom wordt in veel gevallen voor schone voertuigen gekozen. De inzet van diverse kleine elektrische voertuigen voorkomt bovendien verkeersopstoppingen, omdat ze veel smaller zijn dan de traditionele pakketbussen. In Groningen verving de elektrische fiets met elektrische aanhanger tijdelijk één bestelbus.

Diverse metingen die tijdens de pilot zijn uitgevoerd ondersteunen deze uitspraak met cijfers. De inzet van de elektrische aanhanger van leverancier Nüwiel vermindert opstoppingen in de stad. Het overige verkeer kan veel vaker goed doorstromen als dit voertuig kort stilstaat om een pakketje te bezorgen.

Het onderzoek van PostNL past in de ambitie van de gemeente Groningen om het vracht- en bestelverkeer in de binnenstad te verminderen en daarmee de leefbaarheid te verbeteren. Het conceptplan hiervoor heet ‘Ruimte voor Zero Emissie Stadslogistiek’ en is te lezen op gemeente.groningen.nl/aanpak-binnenstad. De pilot met PostNL is onderdeel van het Interreg project Surflogh waarin de gemeente Groningen partner is. In dit project, onderzoekt Groningen, samen met andere Europese steden, nieuwe oplossingen voor efficiënte vrachtdistributie in binnensteden.