PPT Bouwlogistiek

Zero emissie bouwlogistiek; wat kan er wél?!

Dinsdag 16 februari 2021 heeft de gemeente Groningen samen met Bouwend Nederland, NVO-NCW MKB Noord en Neroa een webinar georganiseerd, waarin met meer dan 50 aanwezigen is besproken waar mogelijke oplosrichtingen liggen voor de bouwsector in de transitie naar duurzame logistiek. Hierin is aan de aanwezige ondernemers toegelicht wat de ambitie van gemeente Groningen is & heeft Bouwend Nederland haar visie besproken met de aanwezigen. Ook zijn een aantal voorbeelden gepresenteerd vanuit het werkveld.

Zo heeft Jessica van Rijn van TNO haar onderzoek gepresenteerd over de inzet van hubs in bouwprojecten binnen Nederland. Hier is aan de hand van praktijkvoorbeelden onderzocht wat het effect exact is, en waar op gelet moet worden bij het implementeren van een zogenaamde ‘bouwhub’. Hierbij is gefocust op maatschappelijke kosten en baten.  Uit de presentatie is gebleken dat bij het implementeren van een bouwhub rekening gehouden moet worden met uiteenlopende zaken, zoals levertijden van de leveranciers, afspraken vanuit bouwprojecten, documentatie van planningen. Ook moet gekeken worden naar zaken rondom eigendom (wie is wanneer eigenaar van de artikelen op de hub), en personeel (hoe organiseer je deze medewerkers?)

Volkerwessels Materieel & Logistiek heeft gepresenteerd over de inzet van een hub in hun bouwprojecten in onder andere Utrecht, waar is onderzocht wat het effect is. Hier is gekeken hoe hier, naast de maatschappelijke winsten die hieruit gehaald worden, wat winsten zijn die een bedrijf in procesoptimalisatie kan halen door de inzet van een hub.

Avitec heeft als laatste presentatie laten zien hoe je als bouwbedrijf kan verduurzamen in het gebruik van machines en voertuigen, en wat hier de uitdagingen in zijn. Berden heeft laten zien dat deze ervaringen ook cultuurveranderingen teweeg kunnen brengen. Als bouwbedrijf kun je dus wel verduurzamen, heeft Avitec laten zien. Zo zou je kunnen investeren in elektrisch aangedreven machines en gereedschap. Uitdaging hierbij is dat deze producten tijdig weer opgeladen dienen te worden, wat impact heeft op de inzetbaarheid.

Tot slot is een interactieve sessie geweest, waar aanwezigen de kans hebben gehad om te discussiëren en vragen te stellen. Bij aanwezigen leefden vragen over manieren van samenwerken, wat de beste strategie is rondom investeren in duurzame voertuigen, waar samenwerkingen gezocht moeten worden en waar kansen liggen voor pilots of experimenten.

Gemeente Groningen heeft enthousiaste aanwezigen meegenomen voor een follow-up meeting. Wilt u als bouwbedrijf, operationeel in Groningen, hier ook bij betrokken worden? Stuur dan een mail naar stadslogistiek@groningen.nl