Onderzoek SAC: Inventarisatie Logistiek Noord-Nederland

De Student Advies Commissie (SAC) Groningen heeft in samenwerking met Regio Groningen-Assen het logistieke landschap van Noord-Nederland in kaart gebracht. Met de gegevens van het CBS, Transport en Logistiek Nederland, het Nationaal Dataportaal Wegverkeer en verschillende overheden uit Noord-Nederland heeft de SAC de regionale goederenstromen inzichtelijk gemaakt.

Uit het onderzoek is gebleken dat de kleine maakindustrie van Noord-Nederland, leidt tot een noordelijke ondervertegenwoordiging binnen de nationale logistieke sector. Verder concluderen we dat de N34 een belangrijke logistieke corridor is en Hoogeveen tevens een belangrijk knooppunt is voor de noordelijke logistieke stromen.

De belangrijkste bevinding van dit onderzoek is het gebrek aan structurele data. Hierdoor is de analyse van de sector niet volledig.

Klik hier voor het volledige onderzoek.