Elektronische kentekenregistratie

Experiment Gemeente Assen met elektronische kentekenregistratie met camera’s op de Brink.

Vanaf 2016 experimenteert de Gemeente Assen met elektronische kentekenregistratie met camera’s op de Brink. De Brink ligt middenin het historisch centrum van Assen en is een autovrije zone. Er hangen camera’s die ertoe dienen om overtreders van verkeersregels te detecteren en te registreren. De Brink functioneert hierin als pilotomgeving. In 2018 heeft een evaluatie van deze pilot plaatsgevonden. De algemene indruk was positief. Door de toegenomen pakkans is het aantal overtreders flink afgenomen. Op basis van deze evaluatie heeft de Gemeente Assen aangegeven elektronische kentekenregistratie te willen uitbreiden naar het gehele voetgangersgebied. De verwachting is dat deze uitbreiding in de tweede helft van 2020 plaats zal vinden. In 2025 wil de gemeente Assen het gehele kernwinkelgebied schoon bevoorraad hebben. Ook handhaving van deze ambitie kan vervolgens via cameratoezicht gebeuren.

Contactgegevens

Brink
9401 HS Assen