Gert Jan Prummel

Gert Jan Prummel is secretaris van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en is als senior coördinerend adviseur tevens werkzaam binnen Rijkswaterstaat, waar onder meer duurzame (stads)logistiek zijn portefeuille behelst. ‘Noorderling’ Prummel blikt terug op de totstandkoming van de green deal en de huidige stand van zaken in het noorden in het terugdringen van CO2-uitstoot.

‘Friesland, Groningen en Drenthe werken uitstekend samen in de Green Deal ZES’

Van Groningen naar Den Haag
Prummel is een Oost-Groninger. Op 13-jarige leeftijd verhuizen zijn ouders naar de stad Groningen, waar zijn vader aan het Zuiderdiep aan de slag gaat bij het Nieuwsblad van het Noorden. Prummel doorloopt het Kamerlingh Onnes en geniet van het stadse leven. Omdat de stad Groningen veel te bieden heeft, gaat hij er ook studeren. Hij rondt aan de Rijksuniversiteit Groningen de studie Beleid & Bestuur in Internationale Organisaties af. Het bestuurlijke trekt hem aan. Na zijn studie solliciteert hij bij Economische Zaken in Den Haag. Met succes. Prummel maakt daarna de overstap naar Verkeer & Waterstaat waar hij diverse rollen vervult, altijd met een directe link naar logistiek. Hij woont inmiddels 25 jaar in Den Haag, is getrouwd en heeft drie kinderen, waarvan de oudste inmiddels ook in Groningen studeert.

Green Deal ZES
Zo’n vijftig partijen tekenen in november 2014 de zogeheten Green Deal ZES. De handtekeningen worden gezet in het prachtige Prinsenhof, hartje Groningen. Prummel over de totstandkoming en zijn rol daarin: “In 2013 kwam het Energieakkoord, in de tijd van de eerste green deals. Stadslogistiek was toen veelbesproken, met name vanuit de problematiek van de luchtkwaliteit en milieuzones. Ik ben gevraagd om er een green deal aan te koppelen. Met veel mensen hebben we daar vervolgens keihard aan gewerkt. Het ondertekenen ervan in Groningen was mooi. We hadden niet zoveel partijen in het noorden, maar gemeente Groningen was al ver in hun gedachtegoed en de toenmalige staatssecretaris woonde er. Vaak wordt Den Haag gezien als centrum van Nederland, maar toen was Groningen even het middelpunt van alle aandacht.”

2025
De noodzaak voor de Green Deal ZES is aanzienlijk, versterkt door het Klimaatakkoord van Parijs in 2015. De deal heeft een looptijd van tien jaar, waarbij de periode tussen 2015 en 2020 vooral is gebruikt om te verkennen. “De verkeersbewegingen nemen toe, terwijl we minder uitstoot willen. Samen met onder meer gemeenten en ondernemers bespreken we hoe we stadskernen emissievrij kunnen bevoorraden. Door middel van living labs, pilots en onderzoeken, maar ook door elektrisch rijden en waterstofmogelijkheden te benadrukken. Kritisch kijken naar de logistiek en hoe en met welk type voertuig dat het beste ingevuld kan worden. Anders en slimmer goederen vervoeren, bijvoorbeeld door bundelen. Het gebruik van hubs en nadenken over andere vervoersvormen, zoals fietskoeriers. En het in kaart brengen van logistieke stromen in z’n geheel, met stadslogistiek als kern.” Dat er de komende jaren veel gaat gebeuren en veranderen, is duidelijk. “Ruim dertig steden moeten in 2025 een zero-emissie zone hebben. Verkennen gaat vanaf nu over in actie.”

Samenwerken
Prummel roemt de samenwerking tussen die drie noordelijke provincies en steden, en de energie die voelbaar is richting een emissievrij 2025. Een samenwerking die volgens hem essentieel is om daarin te kunnen slagen. “Gemeenten en steden als Groningen, Leeuwarden en Assen hebben het breed opgepakt. Ze willen juist samenwerken om krachtiger te zijn. Groningers, Friezen en Drenten zijn doorgaans behoorlijk verschillend, maar hierin is hun visie gelijk. Ze kijken niet alleen naar Den Haag, maar ook naar elkaar én over de grens. Gemeente Groningen heeft bijvoorbeeld bondgenoten in Duitsland. In Groningen zijn ze al ver. Ze gaan hun eigen gang. Brengen partijen bij elkaar, communiceren en gaan aan de slag. Dat is een kracht. Het doen en ondervinden.” De boodschap die Prummel ons tenslotte wil meegeven is duidelijk. “Gewoon doen en zo doorgaan. Laat je niet beperken in creativiteit. Als je nooit risico’s durft te nemen, zul je ook nooit echt verder komen.”