Bevoorrading Asser binnenstad binnen vijf jaar emissievrij

Het kernwinkelgebied van Assen mag vanaf 2025 alleen nog worden bevoorraad door bestel- en vrachtwagens die gebruik maken van schone brandstoffen als waterstof en elektriciteit.

B en W van Assen willen dat het voetgangersgebied vanaf die datum geldt al zero-emissie zone. Ook andere straten of gebieden mogen zich hier bij aansluiten.

Cameratoezicht met kentekenregistratie

Een slimmere en schone stadslogistiek moet bijdragen aan verbeterde bereikbaarheid van de binnenstad, verhoging van omgevingskwaliteit van het centrumgebied en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

De ‘schone’ bevoorrading wordt in fasen afgedwongen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogeheten venstertijden waarbinnen de bevoorrading plaats mag vinden. Die wordt voor bestel- en vrachtverkeer de komende jaren stapsgewijs beperkt. Cameratoezicht met kentekenregistratie wordt toegepast om de regels te handhaven.

Voetgangersgebied mooi afgebakend

Het ontzeggen van de toegang voor het transport dat schadelijke stoffen uitstoot voor milieu en gezondheid geldt eerst voor het huidige voetgangersgebied. ,,Dat is een helder afgebakend en handhaafbaar gebied.’’ Het voetgangersgebied kan in de nieuwe Binnenstadsvisie nog worden gewijzigd. Ook aanloopstraten en eventueel andere plekken in de stad kunnen in aanmerking komen voor de maatregel.

Assen hanteert voor het voetgangersgebied momenteel ruime venstertijden. Tussen 7.00 en 13.00 uur en van 17.30 tot 20.00 uur mogen van maandag tot en met donderdag de winkels worden bevoorraad. Op vrijdag (7.00 tot 13.00) en zaterdag (7.00 tot 11.00 uur) gelden beperkte tijden.

Andere steden in de regio zoals Groningen en Leeuwarden bieden minder gelegenheid om te bevoorraden. Hierdoor vindt relatief veel bevoorrading plaats in de randen van de venstertijden in Assen, omdat transporteurs dan nog in de Drentse hoofdstad terecht kunnen. Er wordt in Assen ook relatief veel buiten de venstertijden om bevoorraad.

Eerst uur af van bevoorradingstijden

In de eerste fase blijven de huidige venstertijden in stand en wordt er strenger gehandhaafd op overtreders van venstertijden. Dit jaar al wordt hiervoor cameratoezicht ingezet. In de tweede fase worden de venstertijden beperkt voor bevoorrading die niet schoon is. Er gaat zowel in de ochtend als de avond een uur af.

Hierdoor hoopt de gemeente de markt te stimuleren om met schone bevoorrading aan de slag te gaan. In de derde fase is de binnenstad alleen nog maar toegankelijk voor schoon vervoer. Het plan richt zich in eerste instantie op logistiek vervoer.

B en W zien kansen om de regels ook voor ander verkeer zoals taxi’s, personenauto’s, openbaar vervoer en doelgroepenvervoer te laten gelden en indien niet emissievrij uit de binnenstad te weren. Voor zwaar vrachtverkeer wordt overigens een uitzondering gemaakt. Daarvoor geldt een overgangsperiode tot 2030. Daarbij is alleen de schoonste diesel (Euro VI) toegestaan.

Bron: https://www.dvhn.nl/drenthe/Bevoorrading-Asser-binnenstad-binnen-vijf-jaar-emissievrij-25561850.html