Factsheets: Verdieping Logistiek

dasboard

Uit de inventarisatie Logistiek Noord-Nederland (het voorgaande onderzoek van de SAC Groningen), blijkt dat er slechts incidenteel data verzameld werd in binnensteden. Structurele dataverzameling is nodig om de binnenstedelijke logistiek beter in kaart te kunnen brengen. De SAC Groningen heeft in samenwerking met Regio Groningen-Assen een beeld geschetst van de logistieke stromen in de binnensteden van Noord-Nederland. Het onderzoek laat de urgentie van structurele dataverzameling zien.

In de binnensteden van Assen, Groningen, Leeuwarden en Emmen is data verzameld door aan de randen van venstertijdengebieden verschillende logistieke stromen te observeren. Er is genoteerd welk type voertuig binnenreed, wat de aandrijving van dit voertuig was, het bedrijf dat de binnenstad in reed en tot welke branche dit voertuig behoorde. Ook is het tijdstip genoteerd van het in- of uitrijden van het venstertijdengebied.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een vijftal factsheets; één factsheet per stad en één vergelijkende sheet. Op de factsheets is inzichtelijk gemaakt hoe de logistieke omvang eruitziet per stad en waar gemeentes een slag kunnen slaan in de verduurzamingsopgave. De vergelijkende factsheet biedt de mogelijkheid om de steden met elkaar te vergelijken, waardoor meer inzichten verkregen worden voor de verduurzamingsopgave.

Klik hier voor het volledige onderzoek.