Hoe verminder je het vracht- en bestelverkeer in de spits en hoe voorkom je dat dit verkeer via sluiproutes overlast in de woonomgeving veroorzaken? Een van de maatregelen waarmee je dat kunt monitoren is truckspotting. Het vracht- en bestelverkeer op het relevante wegennet (ook de provinciewegen) is gefilmd en in kaart gebracht. Vervolgens zijn de vervoerders op frequentie en type goederenvervoer gerangschikt. Met tijdige en juiste informatie over de verkeerssituatie, kunnen vervoerders hiermee in hun planningen rekening houden.

Contactgegevens