Zero Emissie Vervoer

Voorkeursbeleid voor emissievrije voertuigen

Sinds 1 januari 2017 zijn de venstertijden in de Groningse binnenstad gewijzigd en is er een voorkeursbeleid voor emissievrije voertuigen buiten de venstertijden vastgesteld: Zero Emissie Vervoer (ZE-Vervoer) krijgt vrije toegang tot 1 januari 2020. Een veelgehoorde wens van vervoerders die ZE-voertuigen inzetten, is een striktere handhaving van de regels. Met de pilot ANPR (Automatic Number Plate Recognition) camerahandhaving wil de gemeente Groningen het aantal overtreders minimaliseren.