Foodservice Groothandel Bidfood

Bidfood werkt hard aan ‘groene’ speerpunten

Foodservice Groothandel Bidfood is al geruime tijd bezig met thema’s als duurzaamheid en de energietransitie. Marinus Hol, Manager Operations, geeft aan dat het terugdringen van CO2-uitstoot één van de focuspunten in het duurzaamheidsbeleid van Bidfood is. Dit doen ze door een actieve bijdrage te leveren aan de versnelling van enerzijds de energietransitie en anderzijds duurzame stadslogistiek. Hij realiseert zich echter terdege dat de weg ernaartoe nog behoorlijk lang kan zijn.

Schoon vervoer
In de binnenstad van Groningen rijdt sinds enkele maanden een Bidfood FUSO eCanter. ’s Werelds eerste volledig elektrische vrachtwagen uit een serieproductie. Het is de eerste lichte vrachtwagen die geen uitstoot of geluidsoverlast veroorzaakt. Deze vrachtwagen rijdt niet alleen op elektriciteit, de koelmotor wordt er ook door aangedreven. “Onze wagens zijn anders dan de anderen, omdat er een koeling op moet zitten die de levensmiddelen gedurende het transport op temperatuur houdt. De elektrische motor is emissieloos, maar ook heel stil. Geluidsoverlast wordt daarmee aanzienlijk beperkt.”

Smart Grid
Bidfood Groningen neemt samen met onder andere de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost, de Gemeente Groningen, het Noorderpoort en LifeLines van het UMCG deel aan de omvangrijke Smart Grid-pilot (BZO Community Flex) op bedrijventerrein Zuidoost. De inzet is het gebruik van stroom op momenten dat de prijs laag is vanwege een groot aanbod. Flexibel stroomgebruik dus. Groene stroom is goedkoper buiten het spitsuur en bij overvloedige opwekking van zonne- en windenergie. Bidfood kan op die flexibiliteit inspelen, aangezien er speelruimte is om het verbruik aan te passen aan het stroomaanbod. Hol daarover: “Dit gaat in Groningen, naast het opladen van ons elektrisch materieel, specifiek om het gebruik van drie vriesunits. Bij een ‘overschot’ aan groene energie of wanneer de prijs laag is, kunnen wij onze vriezers extra laten koelen. Soms krijg je geld toe, wanneer je groene stroom afneemt. Dan wordt het pas echt interessant. Het is wel essentieel dat de vrieswaarden de bovengrens niet passeren in verband met de voedselveiligheid. We zijn niettemin dusdanig tevreden over de pilot, dat we er een vervolg aan geven. Veel ogen in Nederland zijn gericht op ons. We gaan nu uitdiepen wat het concreet oplevert qua duurzaamheid en kostenbesparing.”

Speerpunten
Bidfood werkt organisatie-breed met speerpunten, waaronder een aantal op het gebied van milieu, energie, duurzaamheid en het verminderen van CO2-uitstoot. “Sommige aanpassingen zijn zo gedaan, maar toch worstelen we geregeld met transitievraagstukken. Denk aan het transport. Elektrisch of waterstof? Mooie successen zijn er intussen wel geboekt. Het project Smart Grid natuurlijk. Het hele pand in Groningen wordt met led verlicht en er worden voorbereidingen getroffen om zonnepanelen op ons dak te plaatsen. ”Daarnaast heeft Bidfood ambitieuze doelen geformuleerd om verpakkingen binnen de foodservicebranche te verminderen en te verduurzamen. De verpakkingen worden structureel op verschillende niveaus gescreend en beoordeeld. Hierbij wordt gekeken of de verpakking noodzakelijk, herbruikbaar en recyclebaar is en of de verpakking van lichter, minder of eenvoudiger materiaal vervaardigd kan worden. Bidfood heeft per type verpakking eigen doelstellingen opgesteld die begin 2021 gerealiseerd moeten zijn.

Materieel
Naast de elektrische vrachtwagen bestaat een groot deel van het omvangrijke wagenpark van Bidfood uit vrachtwagens met Euro 6-motoren, die 97 procent minder stikstof uitstoten dan motoren waar oudere types vrachtwagens mee zijn uitgerust. En omdat er steeds meer vrachtwagens met zo’n motor op de Nederlandse wegen rondrijden, groeit het aantal relatief schone ritten. “Met de Euro 6-wagens voldoen we aan de hoogste dieselnormen. In de komende jaren bepalen we welke keuzes we gaan maken in emissieloos vervoer. Elektrisch of waterstof.”

Cargobikes
Hol geeft tevens aan dat er onderzoek wordt gedaan naar de eventuele inzet van cargobikes. “We onderzoeken het gebruik van de fiets, maar ook hoe we goederenstromen kunnen bundelen om de binnenstad te beleveren. Met het Noorderpoort hebben we mee mogen denken in de opzet van een nieuw keuzedeel Duurzame Stadsdistributie en starten we binnenkort een pilot waarin we stageplaatsen gaan aanbieden, gericht op duurzame logistiek. Zo bundelen we onze krachten.”

Binnenstad
Hol zegt dat de duurzaamheidstrajecten van Bidfood de klanten opvalt. Dit brengt al jarenlang een mooie groei met zich mee. “Het is fraaie mond-tot-mond-reclame. We schreeuwen het niet van de daken, maar het valt onze klanten simpelweg op. We maken het waar.” Over de huidige binnenstad van Groningen schetst hij een realistisch beeld. “Je hebt te maken met historie, maar ook met de noodzaak tot verduurzaming. Geen CO2-uitstoot meer en minder vervoersbewegingen in de toekomst. En tevens hoe alles is neergezet en gebouwd. Smalle straten, weinig parkeergelegenheden. Verbouwingen, omleidingen, verkeersdrukte. Het is de dynamiek van de stad, maar het moet geen woonwijk worden. Een bruisende binnenstad. Dat is ons gebied. Daar hebben wij als leverancier een belangrijke rol in. Een stad moet leven en de emissie moet omlaag. Een mooie uitdaging!”

Contactgegevens

Osloweg 11-17
9723 BG Groningen

Postadres
Postbus 5014
9700 GA Groningen

T +31 (0)88 – 8008 900
F +31 (0)50 – 3685 527
E info@bidfood.nl